Linea Stargazer podpora SAPLinea Stargazer a Rimini StreetSpinnaker Advanced Partner SAP support

Kontakt  |  +420 245009 120
  1. |
  2. info@lineastargazer.cz

 

 

 

 

 

Pokud jste na jakoukoli otázku odpověděli ,,ANO,,


ihned volejte

+420 776 539 054


nebo pište

tsklenarik@lineastargazer.com

otazky podpora sappredni poskytovatel sap sluzeb
zavřít

Info:

+420 776 539 054


tsklenarik@lineastargazer.com

Vyber Hodnota Nezavislost

Rimini Street pomáhá klientům v průběhu času udržet výkon jejich aplikací na optimální úrovni. Postupem času mají všechny systémy tendenci ke zvýšení objemu zpracovávaných dat, což může vést k poklesům výkonu v oblasti zpracování transakcí a generování reportů.

99

Index spokojenosti klientů Rimini Street je v současnosti 99% a míra ročního obnovení smlouvy pro stávající klienty je více než 95%.

.

Otázka: Co vlastně Rimini Street poskytuje?

Odpověď:

Rimini Street je přední světový poskytovatel služeb podpory pro aplikace od dodavatelů Oracle a SAP. Dnes poskytuje Rimini Street podporu více než 400 organizacím, které zpracovávají miliardové transakce v dolarech/eurech ve více než 60 zemích světa. Aplikační podpora od Rimini Street nahrazuje klientům roční podporu poskytovanou prodejci software s finanční úsporou více než 50% ročně a s průměrnou kumulovanou úsporou až 90% celkových nákladů za podporu během období příštích pěti až deseti let. Rimini Street poskytuje vstřícnější a rychlejší služby a zároveň několik dalších funkcí podpory aplikací.

 

Otázka: Jaká je role Konzultanta primární podpory (PSE) v Rimini Street? Jaká je jeho kvalifikace?

Odpověď:

Každému klientovi je přidělen konzultant primární podpory, který se stará o vyřízení jeho požadavků. Mezi klíčové výhody modelu podpory aplikací pomocí dedikovaných konzultantů primární podpory (PSE) patří:
Vysoce zkušení konzultanti PSE: Konzultanti Rimini Street mají v průměru více než 10 let zkušeností v oblasti provádění instalací, implementací, konfigurací, aktualizací, migrací a systémové podpory.
Přímý přístup: Pokud máte pouze podporu poskytovanou prodejcem aplikací, je obvyklé, že klient v případě problému zavolá do call centra a je přesměrován k operátorovi bez konkrétní znalosti aplikace klienta – a je to pokaždé někdo jiný. V Rimini Street má klient přímo svého PSE – zkušeného konzultanta na vysoké úrovni.
Neuvěřitelně rychlý odborný servis: Rimini Street zaměstnává pouze zkušené konzultanty a vůbec nevyužívá model call centra. To znamená, že klienti mají přímý přístup ke zkušeným konzultantům, kteří mají znalosti o podporovaných systémech a kteří začnou pracovat na naléhavých případech v průměru za 3,5 minuty (statistika z let 2010-2011) od okamžiku, kdy klient oznámí problém.
Praktické zkušenosti: Mnoho z těchto PSE konzultantů pochází od prodejců softwaru, velké čtyřky účetních firem a poradenských firem jako např. Accenture, takže mají velmi bohaté zkušenosti z implementačních projektů v oblasti řešení technických a funkčních problémů klientů.
Podpůrný team disponuje šíří a hloubkou: Konzultanti primární podpory Rimini Street jsou obklopeni týmem zkušených funkčně a technicky zaměřených specialistů, kteří mají více než 10-ti leté zkušenosti. Společně tvoří pro klienta technický a funkční tým podpory.

 

Otázka: Jaká je SLA (Service Level Agreement) odezva pro konzultanta primární podpory? Jaká je obvyklá doba odezvy?

Odpověď:

Rimini Street nabízí velice rychlý servis přímo od zkušených konzultantů. Během pracovní doby je cílem Rimini Street vyřízení 90 procent živých hovorů, na které odpovídají konzultanti, kteří jsou každému klientu přiřazeny. SLA Rimini Street zaručuje max. odezvu 30 minut na všechna volání, která nebyla zodpovězena živě. Skutečná doba odezvy konzultanta je ale v průměru pouhých 3,5 minuty a je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdekoli na světě - pravděpodobně se jedná o kratší dobu, než za jakou klient najde číslo na Oracle nebo SAP hot-line!

 

Otázka: Jak si ale může být potenciální zákazník nebo již stálý klient jistý, že daňově regulační a právní aktualizace Rimini Street jsou té absolutně nejvyšší kvality?

Odpověď:

Stovky společností již využívají daňové, právní a regulační aktualizace poskytnuté společností Rimini Street k provádění transakcí v milionech a miliardách dolarů/euro. Rimini Street má v tomto oboru jeden z nejzkušenějších daňově regulačních a právních týmů v oboru, který se více než 5 let stará o formulaci vysoce kvalitních a aktuálních aktualizací nejen pro potřeby aktualizace aplikací. Dokonce i jedni z nejuznávanějších expertů přes daně, jako např. účetní a auditorské společnosti H & R Block a CCH, získávají jejich daňové aktualizace od teamu Rimini Street!

 

Otázka: Jak dlouho bude Rimini Street podporovat současnou verzi aplikací svých zákazníků?

Odpověď:

Rimini Street bude podporovat jakoukoliv verzi aplikace, která je v okamžiku podpisu smlouvy s Rimini Street v provozu nejméně po dalších 10 let (nebo i déle pokud bude zapotřebí). Rimini Street není vzhledem ke svému modelu podpory nijak omezeno v délce poskytované podpory. V praxi lze tedy prodloužit životnost jednotlivých verzí SAP a Oracle z maximálních deseti na minimálně dvacet let za zlomek původní ceny.

 

Otázka: Podporuje Rimini Street aplikace včetně zákaznických úprav (customizace)?

Odpověď:

Ano. Rimini Street poskytuje podporu pro všechny druhy aplikací a programového kódu - včetně zákaznických úprav. To vše je popsáno v jediné SLA smlouvě a bez dodatečných nákladů pro klienta. Gartner, Forrester a další analytici uvádějí, že se jedná o unikátní a nesmírně populární službu podpory Rimini Street, o které klienti často pouze sní. Prodejci softwaru obvykle poskytují klientům pouze klasickou podporu bez možnosti podpory zákaznických úprav. V jejich standardním programu podpory nejsou tyto úpravy poskytovány.

 

Otázka: Co znamená v Rimini Street „interoperabilita podpory“?

Odpověď:

Rimini Street poskytuje podporu k zajištění stabilní interoperability jednotlivých komponent aplikačního prostředí klienta a pracuje náležitě se souvisejícími komponenty technologické infrastruktury. Jak Rimini Street klienti v průběhu mnoha let provozují své aplikace, je potřeba kompatibilitu a integraci aplikací řešit s ohledem na celkovou aplikační infrastrukturu tak jak se tato infrastruktura s časem vyvinula. Rimini Street pracuje s každým klientem tak, aby mohli pokračovat v používání své současné aplikace ve stabilním provozním prostředí mnoho let. Navíc je Rimini Street členem TSANet (technical support aliance network), což je organizace, která umožňuje více než 100 technologickým společnostem, jako je Rimini Street, IBM, HP, Cisco, Oracle nebo Microsoft, řešit společně otázky interoperability jejich produktů pro jejich klienty. V rámci řešení interoperability aplikací poskytuje Rimini Street i podporu pro databáze podporovaných aplikací.

 

Otázka: Co znamená v Rimini Street „podpora výkonnosti“?

Odpověď:

Rimini Street pomáhá klientům v průběhu času udržet výkon jejich aplikací na optimální úrovni. Postupem času mají všechny systémy tendenci ke zvýšení objemu zpracovávaných dat, což může vést k poklesům výkonu v oblasti zpracování transakcí a generování reportů. Jestliže dochází při zpracování transakcí ke snížení odezvy aplikace, konzultanti Rimini Street úzce spolupracují s podpůrným týmem daného klienta a poskytnou mu konkrétní doporučení pro zlepšení výkonu aplikace.

 

Otázka: Jaká je míra spokojenosti klientů Rimini Street?

Odpověď:

Index spokojenosti klientů Rimini Street je v současnosti 99% a míra ročního obnovení smlouvy pro stávající klienty je více než 95%. Zákazníci, kteří již neobnoví roční smlouvu s Rimini Street, většinou opouštějí SAP nebo Oracle aplikace jako takové a využili služby Rimini Street na financování přechodu na jinou platformu.

 

Otázka: Je legální, že Rimini Street poskytuje podporu pro software Oracle a SAP?

Odpověď:

Ano. Oracle i SAP explicitně uvedly, že podpora od poskytovatele alternativní podpory je legální. Rimini Street je v podstatě specializovaná poradenská firma, která pracuje s klienty v rámci stejného právního systému, jež umožňuje všem ostatním poradenským společnostem a firmám systémové integrace, jako je Accenture, IBM nebo Deloitte, instalaci, přizpůsobení, testování a nasazení podnikových aplikací ve prospěch svých klientů.

 

Otázka: Klient zvažuje aktualizaci své aplikace (upgrade). Neměl by klient zůstat u podpory od prodejce software, dokud se nerozhodne pro strategii aktualizace?

Odpověď:

Jednou z výhod podpory Rimini Street je, že klient nemusí aktualizovat podle plánů prodejce softwaru. To dává klientovi možnost provozovat svoji současnou verzi více než dalších 10 let. Analytici zjistili, že mnoho klientů stálo jejich původní naplánované aktualizace zbytečně investované úsilí a náklady, zatímco Rimini Street řeší jejich problémy za ně a pomáhá svým zákazníkům udržovat krok s měnícími se předpisy bez dodatečných investic a výpadků. Klienti si mohou také stáhnout všechny dostupné verze od prodejce ještě předtím, než vypoví podporu od SAP a Oracle a tím ztratí možnost rozhodnout se pro nové aktualizace. Rimini Street podpoří své klienty v tomto stažení, doporučí potřebný balík pro stažení včetně všech potřebných SAP OSS note a dalších potřebných komponent. Tato služba je poskytnuta v rámci rozběhu podpory od Rimini Street. Rimini Street držitele licencí SAP nebo Oracle, kteří aktuálně provozují starší verze SAP nebo Oracle, podpoří ve stažení všech dostupných verzí softwaru od prodejce softwaru ještě předtím, než jejich roční smlouva podpory vyprší.

 

Otázka: Může klient ještě aktualizovat svou verzi aplikace, pokud přejde na podporu od Rimini Street?

Odpověď:

Ano. Nicméně, drtivá většina klientů Rimini Street nevyužívá aktualizací, protože jsou s Rimini Street schopni pokračovat ve své současné, stabilní verzi dalších více než 10 let, kdy jim Rimini poskytuje jak veškeré legislativně právní aktualizace a tím řeší veškeré technické problémy. Rimini Street podpoří zajištění svých klientů stažením aktuálně nejnovějších dostupných verzí před ukončením podpory SAP nebo Oracle, pro případ, že by je klient v budoucnu potřeboval.

 

Otázka: Aktualizovali někteří klienti Rimini Street své verze v době, kdy byli zákazníci podpory od Rimini Street a ne od dodavatelů aplikace?

Odpověď:

Ano. Zatímco většina klientů Rimini Street i nadále provozuje své stávající verze, Rimini Street má několik klientů, kteří úspěšně dokončili aktualizaci (upgrade) během čerpání podpory od Rimini Street a Rimini Street tyto klienty nadále podporuje.

 

Otázka: Kdo v Rimini Street zajišťuje tvorbu oprav potřebných pro provoz podnikového softwaru?

Odpověď:

Rimini Street konzultanti, všichni odborníci s více než 10-ti letými zkušenostmi, pracují přímo s jednotlivými klienty, kterým poskytují opravy specifických problémů podle jejich potřeby. Opravy problémů klientů se řeší v Rimini Street dvěma způsoby:
Klientovi je přiřazen tým podpory Rimini Street, který přímo vyhodnotí problém a definuje potřebné opravy, které se musí provést v systému klienta.
Až bude dostupná relevantní oprava pro daného klienta, bude klientovi poskytnuta konzultantem primární podpory.

Rimini Street není v žádném případě zodpovědný za opravy stažené ze softwaru prodejců. Mnoho Rimini Street klientů nepoužívá dříve stažené opravy od dodavatelů aplikací a profesionální tým podpory od Rimini Street přímo poskytuje podporu a řeší výhradně  problémy klientů.

 

Otázka: Jak Rimini Street podporuje zákaznické úpravy (customizace)?

Odpověď:

Rimini Street podporuje zákaznické úpravy na stejné úrovni jako zbytek aplikace. Každému klientovi Rimini Street je přidělen konzultant primární podpory (PSE). Tento konzultant pracuje s klientem, aby porozuměl prostředí aplikace, rozmístění modulů, specifickým úpravám a dalším souvisejícím informacím. Je to právě cílený a individuální přístup Rimini Street, co umožňuje Rimini Street poskytnout zákazníkovi dodatečné funkce podpory, jako je podpora zákaznických úprav při současné úspoře nejméně 50% ročních poplatků za podporu. Zákazník tedy za méně prostředků dostane více služeb.

 

Otázka: Jak Rimini Street zkoumá a vytváří daňové, právní a regulační aktualizace? Jak může Rimini Street vytvořit tyto aktualizace – nejsou prodejci aplikací jediným subjektem, který na to má právo?

Odpověď:

Tým Rimini Street, který se stará o daňové, právní a regulační aktualizace, je nejzkušenějším týmem v oboru, v čele se speciálně vyškolenými odborníky na daňově regulační problematiku a právo, se zkušenostmi s legislativními požadavky, včetně odborníků, kteří dříve pracovali v legislativních týmech u výrobců softwaru. Rimini Street neustále sleduje všechny plánované regulace ve všech 60ti zemích pomocí vlastní unikátní metodologie. Schopnost podchytit veškeré legislativní změny rychleji než dodavatelé software je klíčové know-how Rimini Street. Rimini Street v současnosti provádí průběžný výzkum legislativy a regulací a drží krok se všemi změnami, které mají vliv na národní legislativu, stejně jako na legislativu krajů a obcí nebo EU.

 

 

Vyhodnoťte vaši situaci

Hodíte se pro tuto podporu?

 

Chcete-li snížit náklady.
Chcete-li lépe sladit náklady s přidanou hodnotou.
Vaše softwarová aplikace je stabilní a vyvinutá.
Vaše aplikace je upravena podle vašich požadavků.
Pokud chcete vstřícnější, osobní služby.
Pokud nechcete být nuceni do zbytečných aktualizací.
Pokud nechcete financovat výzkum a vývoj další generace prodejců softwaru, který nemusíte nikdy použít.
Pokud se chcete vyhnout platbě „sankčních poplatků“ prodejcům.
Pokud potřebujete podporu pro daňové, právní a regulační aktualizace.